Odpor vzduchu a dosažené rychlosti při 150W

V níže přiložené tabulce najdete 22 příkladů tůzných tvarů kol a lehokol a velomobilu. U každéno je uvdený valivý odpor a odpor vzduchu. No a hlavně co nás laiky zajímá je jaká je dosažená rychlost při 150W energie, které stroji dodáme. No a již z předešlích tabulek víme že 150W ušpale i nesportovec. 🙂

Pokračovat ve čtení „Odpor vzduchu a dosažené rychlosti při 150W“

HPV Image Name CdA sq meters CdA sq feet Speed @150 watt output
Virtual Edge 0.011 .118 60.8 kph
Varna Diablo 0.02 .215 55 kph

Spotřeba energie v závislosti na typu kola

Rychlost v km/h Obyčejné kolo Seřízené kolo Standardní Velomobil (Flevobike, Alleweder) Profesionální cyklistické kolo Nejlešpí Velomobily
Rovná silnice 250W 23.5 29 41 37.5 50
Rovná silnice 100W 15 20.5 28 27 34
5% stoupání, 150W 6.5 9.7 8.6 11.6 9
2% klesání, 100W 25 29.5 50 38.5 63.8
Silný protivítr 150W 3.9 5.5 12.1 9.3 17.4
Energie potřebná pro rychlost 30 km/h 444 W 271 W 115 W 137 W 79 W

Data jsou čerpána z webu www.notechmagazine.com

Sklon solárních panelů a maximální výtěžnost

Z obrázku je patrný, jak velký je rozdíl během roku, úhel slunečního záření. Pro ilustraci, zde vidíte jak daleko musí být solární panely od sebe, aby se nestínily. Tento obrázek platí v našich středoevropských podmínkách. Čím více budete na jihu, tím více můžete panely skládat blíže k sobě. Slunce je podstatně výš.

Pokračovat ve čtení „Sklon solárních panelů a maximální výtěžnost“